Dutch English German

Zilverwerf bv
Specialisten in food


Méér dan een holding


Zilverwerf is een familiebedrijf dat bestaat uit een groep van zelfstandig opererende bedrijven in de foodsector. Allemaal nichebedrijven met een geheel eigen product en een unieke identiteit. Maar Zilverwerf is méér dan een overkoepelende holding. De organisatie biedt de foodbedrijven cruciale ondersteuning op het gebied van onder andere strategie, management en financieel beheer. We zijn bovenal een prettige, solide partner die een belangrijke bijdrage levert aan de continuïteit van unieke spelers in de foodbranche.


Onze bedrijven


We zijn selectief. Zilverwerf voelt zich alleen aangetrokken tot bedrijven die opereren in een nichemarkt. Specialisme: daar draait het om. We kiezen heel bewust voor foodbedrijven met een onderscheidend karakter en de focus op kwaliteit. En dat niet alleen. Ook het menselijke aspect speelt een belangrijke rol. De bedrijven van Zilverwerf worden stuk voor stuk gekenmerkt door betrokkenheid, een plezierige werksfeer, enthousiasme en een vergaand gevoel van verantwoordelijkheid bij het management en het personeel.
Klik hier voor een overzicht van onze bedrijven...


De rol van Zilverwerf


Zilverwerf is eigenaar van specialistische foodbedrijven. Maar daar blijft het niet bij. Binnen onze organisatie gaat veel aandacht uit naar strategiebepaling. We vinden het belangrijk dat ieder van onze afzonderlijke bedrijven een unieke, doordachte koers volgt. Daarnaast ondersteunen we het financieel beheer, bieden we gerichte ondersteuning aan het personeel, buigen we ons over product- en marktontwikkelingen en denken we mee met de key accounts van de verschillende bedrijven. Vanzelfsprekend maken we daarbij optimaal gebruik van de aanwezige synergievoordelen.


Ruimte voor ondernemerschap


Bedrijven die worden overgenomen door Zilverwerf, gaan niet op in een grote, onpersoonlijke holding. Integendeel. De bedrijven behouden hun identiteit en gaan op de vertrouwde voet verder. Ieder bedrijf heeft een eigen management en vaart een unieke koers. Die aanpak typeert Zilverwerf. We stimuleren ondernemerschap, hechten veel waarde aan een onderscheidende strategie en denken proactief mee op allerlei fronten. Deel uitmaken van Zilverwerf staat synoniem voor zekerheid, efficiency en eigen inbreng.


Bedrijven: rode draad in bedrijfsvoering


De bedrijven die tot Zilverwerf behoren, zijn enkel fabrikanten van samengestelde diepvries- of versproducten. Organisaties die opereren in een nichemarkt en de focus op kwaliteit leggen. Ook de bedrijfsvoering voldoet aan specifieke kenmerken. Bedrijven van Zilverwerf hebben een informeel karakter, werken kostenefficiënt en hechten veel waarde aan orde en netheid. Het personeel krijgt maximale verantwoordelijkheid en het management is veelvuldig aanwezig op de werkvloer. U herkent onze bedrijven dan ook aan de prettige werksfeer, gedreven medewerkers, optimale betrokkenheid en de nononsensementaliteit.


Wilt u meer weten over Zilverwerf? Neem gerust contact met ons op.


Zilverwerf bv
Achterdijk 1
5705 CB Helmond

info@zilverwerf.nl

© Copyright BenF Media